ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА ФИРМАТА

Консултански услуги по компоненти и фактори на въздействие върху околната среда и изготвяне на необходимата документация осигуряваща спазване на действащото екологично Европайско и българско законодателство.

 

Абономентно обслужване на фирми, изразяващо се в осигуряване на съответствие на извършваните на производствените площадки дейности с действащото екологично законодателство, текущо изготвяне и водене на документация, оказване на съдействие на експерти от фирмата при извършване на одити и проверки от контролните органи.

 

Организиране и провеждане на необходимото обучение на персонала по различни теми от действащото екологично законодателство-управление на отпадъците-водене на отчетност, разделно събиране и съхранение на отпадъци, безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), информационни листи за безопасност (ИЛБ) и др.

ЕЙ И ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД

Направете запитване

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.