Изготвяне на План за собствен мониторинг, съгласно Наредба №6/1999г. за реда и начина за измерване на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Изготвяне на Доклад за получените резултати от проведените собствени периодични измервания.

ЕЙ И ДЖИ КОНСУЛТ ЕООД

Направете запитване

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Нямате артикули в количката.